priyanka@updeledportal.in
Sample image
Kamla Hari Mahavidyalaya

College DELED ID : 340007

Plot 863 Rahjaniya Maigalganj Lakhimpur Kheri

Sample image
MOHAMMADI MAHAVIDYALAYA

College DELED ID : 340010

<built-in method strip of str object at 0x7f12cb971b90>

Sample image
ADARSH JANTA MAHAVIDYALAYA

College DELED ID : 340011

<built-in method strip of str object at 0x7f12cb9714a8>

Sample image
NAVODAYA PUBLIC SCHOOL

College DELED ID : 340012

<built-in method strip of str object at 0x7f12ce4129f0>

Sample image
Royal Prudence Degree College

College DELED ID : 340004

Pipariya, Mudiyakhera, Sitapur Road, Lakhimpur Khiri

Sample image
Babu Rameshwar Dayal Degree College

College DELED ID : 340002

Lakhimpur Kheri

Sample image
D.I.E.T. Lakhimpur Kheri

College DELED ID : 340001

Lakhimpur Kheri

Sample image
Mahatma Buddha Lok Kalyan Avam Gramya Vikas Sansthan

College DELED ID : 340003

Nighasan Lakhimpur Kheri

Sample image
Manmeet Nagar Mahavidyalaya

College DELED ID : 340008

Jagdevpur Bheera Lakhimpur Kheri

Sample image
Usmani Degree College

College DELED ID : 340006

Mahewa Ganj Lakhimpur Kheri

Sample image
Lakhimpur College Of Education

College DELED ID : 340009

Saray Sakunath Lakhimpur Kheri

Sample image
Chaudhary Bechelal Degree College

College DELED ID : 340005

Rasoolpur Dhaurahara Lakhimpur Kheri